Preliminär bedömning av rödlistan 2020

Välj organismgrupp

Alger
Armfotingar
Blötdjur
Däggdjur
Fåglar
Fiskar
Fjärilar
Grod- och kräldjur
Halvvingar
Hopprätvingar
Kärlväxter
Koralldjur
Kräftdjur
Lavar
Mångfotingar
Manteldjur
Mossor
Ringmaskar och planarier
Skalbaggar
Sländor
Spindeldjur
Steklar
Storsvampar
Tagghudingar
Tvåvingar

Sök på vetenskapligt namn:


(minst 3 tecken)

 


Sök på svenskt namn:


(minst 3 tecken)

Allmänna kommentarer:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkterArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter