ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Organismgrupp : Kräftdjur

Familj .

Vetenskapligt namn .

Svenskt namn .

Kat.2015 .

Kat.2020 .

Kriterium 2020

 
Ampeliscidae Ampelisca aequicornis NE VU D2 Visa
Ampeliscidae Ampelisca amblyops NE VU D2 Visa
Ampeliscidae Ampelisca gibba NE VU D2 Visa
Ampeliscidae Ampelisca pusilla NE NT D2 Visa
Ampeliscidae Ampelisca spinipes NE NT B2ab(i,ii,iii) Visa
Ampeliscidae Ampelisca typica NE NT B2ab(i,ii,iii) Visa
Ampeliscidae Byblis gaimardii NE VU A2a Visa
Ampeliscidae Haploops setosa NE RE Visa
Ampeliscidae Haploops tenuis VU EN B2ab(ii,iii,v) Visa
Ampeliscidae Haploops tubicola VU EN B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv) Visa
Archaeobalanidae Chirona hameri DD DD Visa
Armadillidiidae Armadillidium opacum NT NT B2b(i,ii,iii,iv) Visa
Asellidae Proasellus coxalis EN VU B1ab(v)+2ab(v) Visa
Astacidae Astacus astacus flodkräfta CR CR A2ace+3bce Visa
Atelecyclidae Atelecyclus rotundatus cirkelkrabba VU VU D2 Visa
Axiidae Calocarides coronatus krongrävkräfta VU VU B1ab(iii); D2 Visa
Axiidae Calocaris macandreae långfingrad grävkräfta LC VU A2ac Visa
Balanidae Balanus crenatus DD LC Visa
Branchinectidae Branchinecta paludosa NT NT B2ab(i,ii,iii,iv,v) Visa
Branchiopodidae Tanymastix stagnalis hällkarsräka NT NT B2c(iv) Visa
Cirolanidae Eurydice pulchra NE DD Visa
Corystidae Corystes cassivelaunus snorkelkrabba NT NT D2 Visa
Crangonidae Crangon allmanni tvåkölad lerräka LC NT A2a Visa
Crangonidae Philocheras echinulatus mångtaggig lerräka EN EN B1ab(iii)+2ab(iii) Visa
Crangonidae Pontophilus norvegicus tvåtaggig mudderräka NT NT B1ab(iii) Visa
Crangonidae Pontophilus spinosus tretaggig mudderräka VU NT B1ab(iii)+2ab(iii) Visa
Diastylidae Diastylis cornuta NE VU D2 Visa
Diastylidae Diastylis echinata NE DD Visa
Diastylidae Leptostylis ampullacea NE DD Visa
Galatheidae Galathea dispersa lugghårig trollhummer DD DD Visa
Galatheidae Galathea nexa ullig trollhummer VU VU B1ab(iii) Visa
Gammaracanthidae Gammaracanthus lacustris sjösyrsa NT NT B2a Visa
Gammarellidae Gammarellus angulosus DD NT D2 Visa
Geryonidae Geryon trispinosus tretandskrabba DD NT B1ab(iii) Visa
Hippolytidae Caridion steveni kortbent fingerräka DD NA Visa
Hippolytidae Hippolyte varians kamouflageräka VU VU B1ab(iii) Visa
Inachidae Inachus dorsettensis långbent spindelkrabba NT NT B1ab(i,iii) Visa
Inachidae Inachus phalangium smalnosig spindelkrabba DD DD Visa
Leuconidae Leucon nasicoides NE DD Visa
Limnadiidae Limnadia lenticularis linsräka EN EN B2ab(iii,iv)c(iv) Visa
Majidae Eurynome aspera korthornad knölkrabba VU NT B1ab(iii)+2ab(iii) Visa
Majidae Eurynome spinosa långhornad knölkrabba DD VU D2 Visa
Munididae Munida rugosa småögd trollhummer VU NT B1ab(iii)+2ab(iii) Visa
Munididae Munida sarsi ögonfranstrollhummer VU VU B1ab(iii); D2 Visa
Munididae Munida tenuimana slätbukig trollhummer VU VU B1ab(iii); D2 Visa
Munidopsidae Munidopsis serricornis koralltrollhummer EN EN B1ab(iii)+2ab(iii) Visa
Palaemonidae Palaemon varians brackvattensräka VU VU D2 Visa
Pandalidae Dichelopandalus bonnieri korallräka VU VU D2 Visa
Pandalidae Pandalina profunda långtåräka DD DD Visa
Pandalidae Pandalus borealis nordhavsräka NT VU A2bd Visa
Pinnotheridae Pinnotheres pisum musselväktare DD DD Visa
Pirimelidae Pirimela denticulata näskrabba DD DD Visa
Platyarthridae Platyarthrus hoffmannseggi myrbogråsugga NT NT B1a+2a Visa
Pseudocumatidae Pseudocuma longicorne NE DD Visa
Pseudocumatidae Pseudocuma similis NE VU D2 Visa
Scalpellidae Ornatoscalpellum stroemi VU VU D2 Visa
Talitridae Deshayesorchestia deshayesii DD DD Visa
Talitridae Orchestia gammarellus DD DD Visa
Talitridae Talitrus saltator DD DD Visa
Thiidae Thia scutellata nagelkrabba VU VU D2 Visa
Thoridae Eualus cranchii sågtångsräka DD DD Visa
Thoridae Eualus gaimardii nordlig tångräka DD DD Visa
Thoridae Eualus occultus dold tångräka DD DD Visa
Thoridae Eualus pusiolus vitprickig tångräka LC DD Visa
Thoridae Spirontocaris spinus bredpannad taggräka DD RE Visa
Trachelipodidae Trachelipus ratzeburgi NT NT B1ab(iii)+2ab(iii) Visa
Trichoniscidae Trichoniscoides saeroeensis NT NT B2a Visa
Triopsidae Lepidurus apus spetssköldbladfoting EN EN B2ab(i,iii,iv,v)c(iv) Visa
Triopsidae Lepidurus arcticus fjällsköldbladfoting NT NT B2b(iii,iv,v) Visa
Triopsidae Triops cancriformis hästskoräka NT NT B1ac(iv)+2ac(iv) Visa
Trypetesidae Trypetesa lampas DD DD Visa
Upogebiidae Upogebia stellata prickig mudderkräfta DD VU D2 Visa


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter