ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Trypetesa lampas

Organismgrupp:
Kräftdjur  
Familj:
Trypetesidae  
Vetenskapligt namn:
Trypetesa lampas  
Svenskt namn:
 

Kategori 2020:
DD  

Kriterium 2020:
 

Kriteriedokumentation 2020:
Enligt litteraturen förekommande i svenska vatten från Bohuslän ned till Öresund. Arten var tämligen allmän uppe i Kosteromådet på 1970-talet, och återfanns då på ca en av tio Buccinum, men tycks sedan dess ha minskat kraftigt i området. Ingen ytterligare information om arten i nuläget. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.  

Kategori 2015:
DD  
Kriterium 2015:
 
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter