ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Phocoena phocoena (Baltic population)

Organismgrupp:
Däggdjur  
Familj:
Phocoenidae  
Vetenskapligt namn:
Phocoena phocoena (Baltic population)  
Svenskt namn:
tumlare (östersjöpopulationen)  

Kategori 2020:
EN  

Kriterium 2020:
D  

Kriteriedokumentation 2020:
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Strikt indigen. Antalet reproduktiva individer skattas till 180 (35-350). Baseras på antagandet att 72,5% av populationen är i reproduktiv ålder. Dock vet vi att en andel av populationen antagligen är steril, baserat på data från England (vi har inte någon anledning att anta att situationen är bättre i Östersjön), är ca 50% av honorna infertila. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Det går inte att skatta någon trend, men i och med att populationen är så liten bör den förut ha varit högre. En så liten population riskerar också att drabbas av inavelspopulation i framtiden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar populationen i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).  

Kategori 2015:
NE  
Kriterium 2015:
 
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter