ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Crangon allmanni

Organismgrupp:
Kräftdjur  
Familj:
Crangonidae  
Vetenskapligt namn:
Crangon allmanni  
Svenskt namn:
tvåkölad lerräka  

Kategori 2020:
NT  

Kriterium 2020:
A2a  

Kriteriedokumentation 2020:
En av de vanligare arterna efter svenska västkusten, som inte hittats i förväntad grad den senaste tioårsperioden. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 25 (10-60) % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på direkt observation. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2a).  

Kategori 2015:
LC  
Kriterium 2015:
 
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter