ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Eualus occultus

Organismgrupp:
Kräftdjur  
Familj:
Thoridae  
Vetenskapligt namn:
Eualus occultus  
Svenskt namn:
dold tångräka  

Kategori 2020:
DD  

Kriterium 2020:
 

Kriteriedokumentation 2020:
Eualus occultus är en i våra vatten relativt vanligt förekommande räka. Arten är mycket lik den närbesläktade E. cranchi och kan lätt förväxlas med denna. E. cranchii är dock betydligt vanligare än E. occultus. E. occultus återfinns längs svenska västkusten troligen ned till söder om Göteborgs skärgård, men den exakta utbredningen är något osäker pga sammanblandning med E. cranchii. Den påträffas vanligen nedom 10 meters djup i algbältet, men har återfunnits ned till ca 80 meters djup. Påträffas på olika brunalger samt på sand- eller grusbotten bland losslitna alger djupare ned. En av de arter som sannolikt påverkas negativt av den omfattande eutrofieringen av våra kustområden. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.  

Kategori 2015:
DD  
Kriterium 2015:
 
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter