ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Cyclopterus lumpus

Organismgrupp:
Fiskar  
Familj:
Cyclopteridae  
Vetenskapligt namn:
Cyclopterus lumpus  
Svenskt namn:
sjurygg  

Kategori 2020:
LC  

Kriterium 2020:
 

Kriteriedokumentation 2020:
Sjurygg finns på båda sidorna av Atlanten, från USA via Kanada, Grönland och Island till de Brittiska öarna och Vita havet. I svenska vatten finns arten från Skagerrak till Bottenviken. Ett kommersiellt fiske riktat efter rom (stenbitsrom) bedrivs i Västerhavet och Öresund. Det finns idag inga fångstregleringar eller några riktade undersökningar av sjuryggsbeståndets status men den fångas i internationella provtrålningar. Tidigare sågs starka minskningar i Kattegat, Öresund och i Arkonabassängen vilket ledde till att arten bedömdes som Nära hotad på rödlistan 2015 men eftersom dessa skedde i början av 1990-talet, och nuvarande bedömningsperioden börjar först 1996, så ses ingen trend i datat de senaste tre generationerna. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. BITS och IBTS från 1996-2018 visar ingen trend i något svenskt havsområde. I Kenedy mfl 2019 visas också att ingen trend ses i Östersjön generellt. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).  

Kategori 2015:
NT  
Kriterium 2015:
A2bd  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter