ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Pinnotheres pisum

Organismgrupp:
Kräftdjur  
Familj:
Pinnotheridae  
Vetenskapligt namn:
Pinnotheres pisum  
Svenskt namn:
musselväktare  

Kategori 2020:
DD  

Kriterium 2020:
 

Kriteriedokumentation 2020:
Musselväktaren är en liten krabba som lever inuti musslor och därför sällan uppmärksammas. Artens totala utbredning är från sydvästra Norge till Nordvästafrika, samt in i Medelhavet till Adriatiska havet. I svenska vatten förekommer krabban tämligen sällsynt i Kattegatt och Skagerrak. Arten påträffas i storvuxna musslor av varierande art, på 10 m till 50 m djup, men oftast i hästmussla. Musselväktaren tycks tillsammans med hästmusslan ha gått tillbaka under senare halvan av 1900-talet men det är oklart vad som ligger bakom minskningen. Vid inventeringen av utsjöbankarna i Kattegatt 2004-2005 observerades arten i flera av de hästmusslor som samlades in från Stora Middelgrund, Fladen och Lilla Middelgrund, men annars finns endast enstaka rapporterade fynd av arten. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.  

Kategori 2015:
DD  
Kriterium 2015:
 
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter