ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Cervus elaphus elaphus

Organismgrupp:
Däggdjur  
Familj:
Cervidae  
Vetenskapligt namn:
Cervus elaphus elaphus  
Svenskt namn:
kronhjort  

Kategori 2020:
LC  

Kriterium 2020:
 

Kriteriedokumentation 2020:
Kronhjort, nominatrasen elaphus, förekommer i Skåne samt på Halle-Hunneberg och är de enda inte uppblandade populationerna i Europa och världen. Kronviltet föredrar ett blandlandskap av skog - gärna med stort lövinslag - och öppen mark. Närhet till skyddande terräng för daglega, attraktiva födoslag samt vatten är avgörande biotopkrav. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet reproduktiva individer skattas till 5400 (4700-6200). Det stora hotet mot nominatrasen är inte ett lågt antal individer, utan istället risken för invandring av djur av främmande härkomst. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 12000 km². Populationen är ökande. Avskjutningsdatat från Skåne tyder på en växande population. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).  

Kategori 2015:
NT  
Kriterium 2015:
D1  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter